EB3JT 05-03-2017 al 06-08-2017
ACTIVACI” SERRES DEL MONTSEC, SANT MAMET I MITJANA ENCAT-105
DME: 25022 AL“S DE BALAGUER
04/06/2017 40m SSB 9A1DX
04/06/2017 40m SSB 9A3NM
03/06/2017 2m SSB 9A5ST
03/06/2017 2m SSB 9A7PJT
04/06/2017 40m SSB 9A7W
05/08/2017 2m SSB 9H1BT
05/08/2017 70cm SSB 9H1BT
05/08/2017 2m SSB 9H1TX
01/04/2017 2m SSB C31JS
05/03/2017 2m SSB CR5M
05/03/2017 70cm SSB CR5M
05/03/2017 23cm SSB CR5M
01/04/2017 2m SSB CR5M
01/04/2017 70cm SSB CR5M
01/04/2017 23cm SSB CR5M
06/05/2017 2m SSB CR5M
07/05/2017 70cm SSB CR5M
07/05/2017 23cm SSB CR5M
03/06/2017 2m SSB CR5M
04/06/2017 70cm SSB CR5M
04/06/2017 23cm SSB CR5M
02/07/2017 2m SSB CR5M
02/07/2017 70cm SSB CR5M
02/07/2017 23cm SSB CR5M
05/08/2017 2m SSB CR5M
05/08/2017 70cm SSB CR5M
05/08/2017 23cm SSB CR5M
02/04/2017 2m SSB CT1FOP/P
04/06/2017 2m SSB CT1FOP/P
02/07/2017 2m SSB CT1FOP/P
05/03/2017 2m SSB CT2GRW
07/05/2017 2m SSB CT2GRW
01/07/2017 30m JT65 DC4DO
02/07/2017 30m JT65 DD7YB
04/06/2017 40m SSB DF1YQ
02/04/2017 20m JT65 DF5KB
04/06/2017 40m SSB DF7GK
02/07/2017 30m JT65 DG5EM
02/07/2017 30m JT65 DG9BFE
01/04/2017 30m JT65 DG9MGU
06/08/2017 30m FT8 DJ4WM
02/07/2017 30m JT65 DK9ZQ
05/08/2017 30m FT8 DL1FCU
06/08/2017 30m FT8 DL2VN
05/08/2017 30m FT8 DL3TC
01/04/2017 30m JT65 DL5SHL
06/08/2017 30m FT8 DL6XAZ
06/08/2017 30m FT8 DL7UKA
06/08/2017 30m FT8 DM1FL
04/06/2017 40m SSB EA1AA
03/06/2017 2m SSB EA1AAE
03/06/2017 70cm SSB EA1AAE
05/08/2017 2m SSB EA1AAE
05/08/2017 70cm SSB EA1AAE
04/06/2017 40m SSB EA1AHP
04/06/2017 40m SSB EA1AP
04/06/2017 40m SSB EA1ARJ
05/03/2017 2m SSB EA1ASC
01/04/2017 2m SSB EA1ASC
06/05/2017 2m SSB EA1ASC
04/06/2017 2m SSB EA1ASC
01/07/2017 2m SSB EA1ASC
04/06/2017 40m SSB EA1AT
06/05/2017 2m SSB EA1AYT
06/05/2017 70cm SSB EA1AYT
06/05/2017 23cm SSB EA1AYT
05/03/2017 2m SSB EA1AYT/P
05/03/2017 70cm SSB EA1AYT/P
01/04/2017 2m SSB EA1AYT/P
01/04/2017 70cm SSB EA1AYT/P
01/04/2017 23cm SSB EA1AYT/P
03/06/2017 2m SSB EA1AYT/P
03/06/2017 70cm SSB EA1AYT/P
01/07/2017 2m SSB EA1AYT/P
01/07/2017 70cm SSB EA1AYT/P
01/07/2017 23cm SSB EA1AYT/P
05/08/2017 2m SSB EA1AYT/P
05/08/2017 70cm SSB EA1AYT/P
05/08/2017 23cm SSB EA1AYT/P
04/06/2017 40m SSB EA1BA
06/05/2017 2m SSB EA1BFZ
03/06/2017 2m SSB EA1BFZ
02/07/2017 2m SSB EA1BFZ
06/08/2017 2m SSB EA1BFZ
05/03/2017 2m SSB EA1BHB
05/03/2017 70cm SSB EA1BHB
01/04/2017 2m SSB EA1BHB
01/04/2017 70cm SSB EA1BHB
06/05/2017 2m SSB EA1BHB
06/05/2017 70cm SSB EA1BHB
03/06/2017 2m SSB EA1BHB
03/06/2017 70cm SSB EA1BHB
01/07/2017 2m SSB EA1BHB
01/07/2017 70cm SSB EA1BHB
05/08/2017 2m SSB EA1BHB
05/08/2017 70cm SSB EA1BHB
05/03/2017 2m SSB EA1BYA
04/06/2017 2m SSB EA1BYA
01/07/2017 2m SSB EA1BYA
05/08/2017 2m SSB EA1BYA
02/04/2017 2m SSB EA1CCM
04/06/2017 2m SSB EA1CCM
06/08/2017 2m SSB EA1CCM
04/06/2017 40m SSB EA1CMS
05/03/2017 2m SSB EA1CYH
02/04/2017 2m SSB EA1CYH
07/05/2017 2m SSB EA1CYH
04/06/2017 2m SSB EA1CYH
02/07/2017 2m SSB EA1CYH
06/08/2017 2m SSB EA1CYH
06/08/2017 2m SSB EA1DDU
06/08/2017 70cm SSB EA1DDU
04/06/2017 40m SSB EA1DFP
04/06/2017 40m SSB EA1DKC
04/06/2017 40m SSB EA1DR
04/06/2017 40m SSB EA1EHW
07/05/2017 2m SSB EA1EN
04/06/2017 40m SSB EA1EN
04/06/2017 40m SSB EA1EV
05/03/2017 2m SSB EA1EW
01/07/2017 2m SSB EA1EW
04/06/2017 2m SSB EA1EW/P
04/06/2017 70cm SSB EA1EW/P
04/06/2017 40m SSB EA1FB
01/04/2017 2m SSB EA1GCN
04/06/2017 2m SSB EA1GCN
01/07/2017 2m SSB EA1GCN
04/06/2017 40m SSB EA1GIB
04/06/2017 40m SSB EA1GWM
05/03/2017 2m SSB EA1HRR
02/04/2017 2m SSB EA1HRR
06/05/2017 2m SSB EA1HRR
04/06/2017 2m SSB EA1HRR
01/07/2017 2m SSB EA1HRR
05/08/2017 2m SSB EA1HRR
04/06/2017 40m SSB EA1HTF
06/05/2017 2m SSB EA1HTW
04/06/2017 2m SSB EA1HTW
04/06/2017 40m SSB EA1HZI
02/04/2017 2m SSB EA1IOW
04/06/2017 40m SSB EA1IPH
07/05/2017 2m SSB EA1IPT
03/06/2017 2m SSB EA1IPT
04/06/2017 40m SSB EA1IT
05/03/2017 2m SSB EA1MI
06/05/2017 2m SSB EA1MW
03/06/2017 2m SSB EA1MW
05/08/2017 2m SSB EA1MW
05/03/2017 2m SSB EA1MX
01/04/2017 2m SSB EA1MX
06/05/2017 2m SSB EA1MX
03/06/2017 2m SSB EA1MX
01/07/2017 2m SSB EA1MX
07/05/2017 2m SSB EA1NL
03/06/2017 2m SSB EA1NL
06/05/2017 2m SSB EA1PVC
07/05/2017 70cm SSB EA1PVC
07/05/2017 23cm SSB EA1PVC
03/06/2017 2m SSB EA1PVC
03/06/2017 70cm SSB EA1PVC
03/06/2017 23cm SSB EA1PVC
01/07/2017 2m SSB EA1PVC
01/07/2017 70cm SSB EA1PVC
01/07/2017 23cm SSB EA1PVC
05/08/2017 2m SSB EA1PVC
05/08/2017 70cm SSB EA1PVC
05/08/2017 23cm SSB EA1PVC
07/05/2017 2m SSB EA1QS
03/06/2017 2m SSB EA1QS
06/05/2017 2m SSB EA1RCS
05/03/2017 2m SSB EA1RKC
05/03/2017 70cm SSB EA1RKC
01/04/2017 2m SSB EA1RKC
06/05/2017 2m SSB EA1RKC
06/05/2017 70cm SSB EA1RKC
03/06/2017 2m SSB EA1RKC
03/06/2017 70cm SSB EA1RKC
05/08/2017 2m SSB EA1RKC
05/08/2017 70cm SSB EA1RKC
04/06/2017 40m SSB EA1RKV
04/06/2017 20m SSB EA1RKV
04/06/2017 40m SSB EA1SB
04/06/2017 40m SSB EA1TI
01/04/2017 2m SSB EA1UR
06/05/2017 2m SSB EA1UR
03/06/2017 2m SSB EA1UR
01/07/2017 2m SSB EA1UR
05/08/2017 2m SSB EA1UR
05/03/2017 2m SSB EA1URL
05/03/2017 70cm SSB EA1URL
05/03/2017 23cm SSB EA1URL
01/04/2017 2m SSB EA1URL
01/04/2017 70cm SSB EA1URL
01/04/2017 23cm SSB EA1URL
06/05/2017 2m SSB EA1URL
06/05/2017 70cm SSB EA1URL
06/05/2017 23cm SSB EA1URL
01/07/2017 2m SSB EA1URL
01/07/2017 70cm SSB EA1URL
01/07/2017 23cm SSB EA1URL
05/08/2017 2m SSB EA1URL
05/08/2017 70cm SSB EA1URL
06/08/2017 23cm SSB EA1URL
04/06/2017 40m SSB EA1URP
04/06/2017 2m SSB EA1UU
04/06/2017 2m SSB EA1WD
05/03/2017 2m SSB EA2AGZ
05/03/2017 23cm SSB EA2AGZ
05/03/2017 70cm SSB EA2AGZ
01/04/2017 2m SSB EA2AGZ
01/04/2017 70cm SSB EA2AGZ
01/04/2017 23cm SSB EA2AGZ
06/05/2017 2m SSB EA2AGZ
06/05/2017 70cm SSB EA2AGZ
06/05/2017 23cm SSB EA2AGZ
03/06/2017 23cm SSB EA2AGZ
03/06/2017 2m SSB EA2AGZ
03/06/2017 70cm SSB EA2AGZ
01/07/2017 70cm SSB EA2AGZ
01/07/2017 23cm SSB EA2AGZ
01/07/2017 2m SSB EA2AGZ
05/08/2017 2m SSB EA2AGZ
05/08/2017 23cm SSB EA2AGZ
05/08/2017 70cm SSB EA2AGZ
04/06/2017 40m SSB EA2AQM/QRP
05/03/2017 2m SSB EA2ATO
05/03/2017 70cm SSB EA2ATO
02/04/2017 2m SSB EA2ATO
02/04/2017 70cm SSB EA2ATO
07/05/2017 2m SSB EA2ATO
07/05/2017 70cm SSB EA2ATO
03/06/2017 2m SSB EA2ATO
04/06/2017 70cm SSB EA2ATO
01/07/2017 2m SSB EA2ATO
01/07/2017 70cm SSB EA2ATO
05/08/2017 2m SSB EA2ATO/P
05/03/2017 2m SSB EA2AWD
01/04/2017 2m SSB EA2AWD
01/04/2017 70cm SSB EA2AWD
06/05/2017 2m SSB EA2AWD
06/05/2017 70cm SSB EA2AWD
03/06/2017 2m SSB EA2AWD
01/07/2017 2m SSB EA2AWD
02/07/2017 23cm SSB EA2AWD
06/08/2017 2m SSB EA2AWD
05/03/2017 2m SSB EA2BDA
02/04/2017 2m SSB EA2BDA
04/06/2017 2m SSB EA2BDA
07/05/2017 2m SSB EA2BEA
05/03/2017 2m SSB EA2BF
01/04/2017 2m SSB EA2BF
07/05/2017 2m SSB EA2BF
06/08/2017 2m SSB EA2BF
01/07/2017 2m SSB EA2BFM
04/06/2017 40m SSB EA2BUR
05/08/2017 2m SSB EA2BV
02/07/2017 2m SSB EA2BVD
02/07/2017 70cm SSB EA2BVD
04/06/2017 40m SSB EA2CE
04/06/2017 40m SSB EA2CIA
04/06/2017 40m SSB EA2CKX
05/03/2017 2m SSB EA2CMF
01/04/2017 2m SSB EA2CMF
06/05/2017 2m SSB EA2CMF
03/06/2017 2m SSB EA2CMF
01/07/2017 2m SSB EA2CMF
05/08/2017 2m SSB EA2CMF/1
01/07/2017 2m SSB EA2CON/P
04/06/2017 40m SSB EA2DFC
04/06/2017 40m SSB EA2DNR
02/07/2017 2m SSB EA2DR
04/06/2017 40m SSB EA2DT
04/06/2017 40m SSB EA2EED
02/04/2017 2m SSB EA2EFB
02/04/2017 70cm SSB EA2EFB
06/05/2017 2m SSB EA2EFB
06/05/2017 70cm SSB EA2EFB
04/06/2017 2m SSB EA2EFB
04/06/2017 70cm SSB EA2EFB
02/07/2017 2m SSB EA2EFB
02/07/2017 70cm SSB EA2EFB
06/08/2017 70cm SSB EA2EFB
06/08/2017 2m SSB EA2EFB
01/04/2017 2m SSB EA2EGM
06/05/2017 2m SSB EA2EGM
03/06/2017 2m SSB EA2EGM
01/07/2017 2m SSB EA2EGM
01/04/2017 70cm SSB EA2KK
01/04/2017 2m SSB EA2KK
06/05/2017 2m SSB EA2KK
03/06/2017 2m SSB EA2KK
01/07/2017 2m SSB EA2KK
06/08/2017 2m SSB EA2KK
04/06/2017 40m SSB EA2KY
03/06/2017 2m SSB EA2LMI
07/05/2017 2m SSB EA2LMI/P
07/05/2017 70cm SSB EA2LMI/P
04/06/2017 40m SSB EA2OY
07/05/2017 2m SSB EA2PY
05/03/2017 2m SSB EA2RCA
01/04/2017 2m SSB EA2RCA
04/06/2017 2m SSB EA2RCA
01/07/2017 2m SSB EA2RCA
01/07/2017 2m SSB EA2RCF
01/07/2017 70cm SSB EA2RCF
02/07/2017 23cm SSB EA2RCF
05/03/2017 2m SSB EA2TO
01/04/2017 2m SSB EA2TO
06/05/2017 2m SSB EA2TO
06/05/2017 70cm SSB EA2TO
03/06/2017 2m SSB EA2TO
03/06/2017 70cm SSB EA2TO
02/07/2017 2m SSB EA2TO
02/07/2017 70cm SSB EA2TO
06/08/2017 70cm SSB EA2TO
06/08/2017 2m SSB EA2TO/P
04/06/2017 40m SSB EA2TW
05/03/2017 2m SSB EA2TZ
02/07/2017 2m SSB EA2TZ
02/07/2017 70cm SSB EA2TZ
02/07/2017 23cm SSB EA2TZ
05/03/2017 2m SSB EA2US
01/04/2017 2m SSB EA2US
06/08/2017 2m SSB EA2US
01/07/2017 2m SSB EA2XG/1
05/08/2017 2m SSB EA2XG/P
05/03/2017 2m SSB EA2XR
01/04/2017 2m SSB EA2XR
01/04/2017 70cm SSB EA2XR
06/05/2017 2m SSB EA2XR
03/06/2017 2m SSB EA2XR
01/07/2017 2m SSB EA2XR
05/08/2017 2m SSB EA2XR
05/08/2017 70cm SSB EA2XR
05/03/2017 2m SSB EA3ABK
05/03/2017 70cm SSB EA3ABK
01/04/2017 70cm SSB EA3ABK
01/04/2017 2m SSB EA3ABK
06/05/2017 2m SSB EA3ABK
06/05/2017 70cm SSB EA3ABK
01/07/2017 2m SSB EA3ABK
01/07/2017 70cm SSB EA3ABK
04/06/2017 40m SSB EA3AOI
04/06/2017 40m SSB EA3APX
06/08/2017 2m SSB EA3AYK
02/04/2017 2m SSB EA3BHP
02/04/2017 70cm SSB EA3BHP
06/05/2017 2m SSB EA3BR
06/05/2017 70cm SSB EA3BR
06/05/2017 23cm SSB EA3BR
05/08/2017 2m SSB EA3BR
05/08/2017 70cm SSB EA3BR
04/06/2017 40m SSB EA3BT
03/06/2017 2m SSB EA3BTZ
05/08/2017 2m SSB EA3BTZ
02/04/2017 40m PSK EA3CV
04/06/2017 40m SSB EA3CV
05/03/2017 2m SSB EA3DBJ
05/03/2017 70cm SSB EA3DBJ
05/03/2017 23cm SSB EA3DBJ
01/04/2017 2m SSB EA3DBJ
01/04/2017 70cm SSB EA3DBJ
01/04/2017 23cm SSB EA3DBJ
07/05/2017 2m SSB EA3DBJ
07/05/2017 70cm SSB EA3DBJ
07/05/2017 23cm SSB EA3DBJ
04/06/2017 2m SSB EA3DBJ
04/06/2017 70cm SSB EA3DBJ
04/06/2017 23cm SSB EA3DBJ
05/03/2017 2m SSB EA3DHR
05/03/2017 70cm SSB EA3DHR
01/04/2017 70cm SSB EA3DHR
01/04/2017 2m SSB EA3DHR
07/05/2017 70cm SSB EA3DHR
07/05/2017 2m SSB EA3DHR
03/06/2017 2m SSB EA3DHR
03/06/2017 70cm SSB EA3DHR
01/07/2017 2m SSB EA3DHR
01/07/2017 70cm SSB EA3DHR
05/08/2017 2m SSB EA3DHR
05/08/2017 70cm SSB EA3DHR
05/03/2017 2m SSB EA3DJL
01/04/2017 2m SSB EA3DJL
03/06/2017 2m SSB EA3DNC
01/07/2017 2m SSB EA3DNC
04/06/2017 2m FM EA3DS
03/06/2017 2m SSB EA3DS
04/06/2017 40m SSB EA3DS
03/06/2017 70cm SSB EA3DUR
03/06/2017 2m SSB EA3DUR/P
03/06/2017 2m SSB EA3EBJ
05/03/2017 2m SSB EA3EBN
05/03/2017 70cm SSB EA3EBN
02/04/2017 70cm SSB EA3EBN
02/04/2017 2m SSB EA3EBN
06/05/2017 2m SSB EA3EBN
06/05/2017 70cm SSB EA3EBN
03/06/2017 2m SSB EA3EBN
03/06/2017 70cm SSB EA3EBN
03/06/2017 23cm SSB EA3EBN
01/07/2017 70cm SSB EA3EBN
01/07/2017 2m SSB EA3EBN
01/07/2017 23cm SSB EA3EBN
02/04/2017 2m SSB EA3ECK
04/06/2017 40m SSB EA3ECK
03/06/2017 2m SSB EA3EDK
03/06/2017 70cm SSB EA3EDK
02/04/2017 2m SSB EA3EVJ
02/04/2017 70cm SSB EA3EVJ
06/05/2017 2m SSB EA3EVJ
06/05/2017 70cm SSB EA3EVJ
04/06/2017 2m SSB EA3EVJ
01/07/2017 2m SSB EA3EXE
05/03/2017 2m SSB EA3FLX
05/03/2017 70cm SSB EA3FLX
05/03/2017 23cm SSB EA3FLX
02/04/2017 2m SSB EA3FLX
02/04/2017 70cm SSB EA3FLX
02/04/2017 23cm SSB EA3FLX
07/05/2017 2m SSB EA3FLX
07/05/2017 70cm SSB EA3FLX
07/05/2017 23cm SSB EA3FLX
04/06/2017 2m SSB EA3FLX
04/06/2017 70cm SSB EA3FLX
04/06/2017 23cm SSB EA3FLX
01/07/2017 2m SSB EA3FLX
01/07/2017 70cm SSB EA3FLX
01/07/2017 23cm SSB EA3FLX
05/08/2017 2m SSB EA3FLX
05/08/2017 70cm SSB EA3FLX
05/08/2017 23cm SSB EA3FLX
02/04/2017 20m JT65 EA3FUJ
03/06/2017 2m SSB EA3GIL
04/06/2017 2m SSB EA3GJO
05/08/2017 2m SSB EA3GJO/1
05/03/2017 2m SSB EA3GMH
05/03/2017 70cm SSB EA3GMH
06/05/2017 70cm SSB EA3GZR
06/05/2017 23cm SSB EA3GZR
03/06/2017 2m SSB EA3GZR
03/06/2017 70cm SSB EA3GZR
03/06/2017 23cm SSB EA3GZR
01/07/2017 70cm SSB EA3GZR
01/07/2017 23cm SSB EA3GZR
01/07/2017 2m SSB EA3GZR
05/03/2017 2m SSB EA3GZR/P
05/03/2017 70cm SSB EA3GZR/P
05/03/2017 23cm SSB EA3GZR/P
01/04/2017 70cm SSB EA3GZR/P
01/04/2017 2m SSB EA3GZR/P
01/04/2017 23cm SSB EA3GZR/P
05/08/2017 70cm SSB EA3GZR/P
05/08/2017 2m SSB EA3GZR/P
05/08/2017 23cm SSB EA3GZR/P
06/05/2017 70cm SSB EA3HEI
03/06/2017 2m SSB EA3HEI
03/06/2017 70cm SSB EA3HEI
01/07/2017 70cm SSB EA3HEI
06/05/2017 2m SSB EA3HEI/P
01/07/2017 2m SSB EA3HEI/P
01/04/2017 2m SSB EA3HHD
01/04/2017 70cm SSB EA3HHD
04/06/2017 40m SSB EA3HIC
05/08/2017 2m SSB EA3HJO
05/08/2017 70cm SSB EA3HJO
05/08/2017 23cm SSB EA3HJO
04/06/2017 2m FM EA3HKY
03/06/2017 2m SSB EA3HKY
03/06/2017 70cm SSB EA3HKY
04/06/2017 2m FM EA3HLM
03/06/2017 2m SSB EA3HLM
03/06/2017 70cm SSB EA3HLM
04/06/2017 40m SSB EA3HRA
04/06/2017 40m SSB EA3HSD
03/06/2017 2m SSB EA3HSL
02/04/2017 20m JT65 EA3HUF
01/07/2017 2m SSB EA3HYL
01/07/2017 70cm SSB EA3HYL
05/08/2017 2m SSB EA3IN
07/05/2017 2m SSB EA3NJ
05/08/2017 2m SSB EA3NJ
01/07/2017 2m SSB EA3NU
01/04/2017 70cm SSB EA3OW/P
01/04/2017 2m SSB EA3OW/P
05/08/2017 2m SSB EA3QC
04/06/2017 2m FM EA3RKM
03/06/2017 2m SSB EA3RKM
03/06/2017 70cm SSB EA3RKM
05/03/2017 2m SSB EA3RP
05/03/2017 70cm SSB EA3RP
01/04/2017 2m SSB EA3RP
06/05/2017 2m SSB EA3RP
06/05/2017 70cm SSB EA3RP
03/06/2017 2m SSB EA3RP
03/06/2017 70cm SSB EA3RP
04/06/2017 40m SSB EA3RP
02/07/2017 70cm SSB EA3RP
02/07/2017 2m SSB EA3RP
05/08/2017 70cm SSB EA3RP
06/08/2017 2m SSB EA3RP
07/05/2017 2m SSB EA3TA
07/05/2017 70cm SSB EA3TA
03/06/2017 2m SSB EA3TA
04/06/2017 70cm SSB EA3TA
01/07/2017 2m SSB EA3TA
01/07/2017 70cm SSB EA3TA
05/08/2017 2m SSB EA3TA
05/08/2017 70cm SSB EA3TA
04/06/2017 2m FM EA3WD
04/06/2017 40m SSB EA3WD
02/04/2017 70cm SSB EA3XU
02/04/2017 23cm SSB EA3XU
06/05/2017 23cm SSB EA3XU
06/05/2017 70cm SSB EA3XU
03/06/2017 23cm SSB EA3XU
03/06/2017 70cm SSB EA3XU
04/06/2017 40m SSB EA4AAI
02/07/2017 2m SSB EA4AJB
05/03/2017 2m SSB EA4AQQ
05/03/2017 70cm SSB EA4AQQ
01/04/2017 2m SSB EA4AQQ
01/04/2017 70cm SSB EA4AQQ
06/05/2017 2m SSB EA4AQQ
06/05/2017 70cm SSB EA4AQQ
03/06/2017 2m SSB EA4AQQ
03/06/2017 70cm SSB EA4AQQ
01/07/2017 2m SSB EA4AQQ
01/07/2017 70cm SSB EA4AQQ
05/08/2017 2m SSB EA4AQQ
05/08/2017 70cm SSB EA4AQQ
05/03/2017 2m SSB EA4BAS
05/03/2017 70cm SSB EA4BAS
01/04/2017 2m SSB EA4BAS
01/04/2017 70cm SSB EA4BAS
03/06/2017 2m SSB EA4BAS
04/06/2017 70cm SSB EA4BAS
02/07/2017 2m SSB EA4BAS
02/07/2017 70cm SSB EA4BAS
05/03/2017 2m SSB EA4BDL
01/04/2017 2m SSB EA4BDL
06/05/2017 2m SSB EA4BDL
04/06/2017 2m SSB EA4BDL
01/07/2017 2m SSB EA4BDL
04/06/2017 40m SSB EA4BFP
05/03/2017 2m SSB EA4BVW
02/07/2017 2m SSB EA4BVW
02/07/2017 2m SSB EA4CU/5
06/08/2017 2m SSB EA4CU/P
02/07/2017 2m SSB EA4DAU
05/08/2017 2m SSB EA4DAU
05/03/2017 70cm SSB EA4DE
05/03/2017 2m SSB EA4DE
01/04/2017 2m SSB EA4DE
01/04/2017 70cm SSB EA4DE
02/04/2017 23cm SSB EA4DE
06/05/2017 2m SSB EA4DE
06/05/2017 70cm SSB EA4DE
06/05/2017 23cm SSB EA4DE
03/06/2017 2m SSB EA4DE
03/06/2017 70cm SSB EA4DE
01/07/2017 2m SSB EA4DE
01/07/2017 70cm SSB EA4DE
05/03/2017 2m SSB EA4DEI
04/06/2017 40m SSB EA4DGI
02/04/2017 2m SSB EA4DW
05/08/2017 2m SSB EA4DW/5
05/08/2017 70cm SSB EA4DW/5
04/06/2017 40m SSB EA4DXP
03/06/2017 2m SSB EA4EHI
02/07/2017 2m SSB EA4EHI
05/08/2017 2m SSB EA4EHI
06/05/2017 2m SSB EA4EJR
01/07/2017 2m SSB EA4EJR
05/08/2017 2m SSB EA4EJR
07/05/2017 2m SSB EA4FJX
04/06/2017 2m SSB EA4FJX
02/07/2017 2m SSB EA4FJX
05/03/2017 2m SSB EA4FOQ/P
01/04/2017 2m SSB EA4FOQ/P
07/05/2017 2m SSB EA4FOQ/P
04/06/2017 40m SSB EA4FTV
04/06/2017 40m SSB EA4FVG
04/06/2017 40m SSB EA4FVT
04/06/2017 40m SSB EA4GA
06/05/2017 2m SSB EA4GDA
04/06/2017 2m SSB EA4GDA
04/06/2017 40m SSB EA4GJP
05/03/2017 2m SSB EA4GMY/1
01/04/2017 2m SSB EA4GMY/1
06/05/2017 2m SSB EA4GMY/1
03/06/2017 2m SSB EA4GMY/1
01/07/2017 2m SSB EA4GMY/1
05/08/2017 2m SSB EA4GMY/1
04/06/2017 40m SSB EA4GOY
04/06/2017 40m SSB EA4GPV
05/03/2017 2m SSB EA4GRZ
01/04/2017 2m SSB EA4GRZ
07/05/2017 2m SSB EA4GRZ
03/06/2017 2m SSB EA4GRZ
01/07/2017 2m SSB EA4GRZ
05/08/2017 2m SSB EA4GRZ
04/06/2017 40m SSB EA4GVA
06/05/2017 2m SSB EA4HW
03/06/2017 2m SSB EA4HW
05/08/2017 2m SSB EA4HW/P
02/04/2017 2m SSB EA4LO
02/04/2017 70cm SSB EA4LO
07/05/2017 2m SSB EA4LO
07/05/2017 70cm SSB EA4LO
04/06/2017 2m SSB EA4LO
04/06/2017 70cm SSB EA4LO
02/07/2017 2m SSB EA4LO
02/07/2017 70cm SSB EA4LO
06/08/2017 70cm SSB EA4LO
06/08/2017 2m SSB EA4LO
05/03/2017 2m SSB EA4LU
07/05/2017 2m SSB EA4LU
04/06/2017 40m SSB EA4RCH/P
04/06/2017 40m SSB EA4RCM
07/05/2017 2m SSB EA4RG
05/03/2017 2m SSB EA4RN
05/03/2017 70cm SSB EA4RN
05/03/2017 23cm SSB EA4RN
02/04/2017 2m SSB EA4RN
05/08/2017 2m SSB EA4RN
05/08/2017 70cm SSB EA4RN
04/06/2017 2m SSB EA4SV
05/03/2017 2m SSB EA4TF
04/06/2017 2m SSB EA4TF
04/06/2017 70cm SSB EA4TF
01/07/2017 2m SSB EA4TF
01/07/2017 70cm SSB EA4TF
06/08/2017 2m SSB EA4TF
06/08/2017 70cm SSB EA4TF
04/06/2017 40m SSB EA4TN/P
04/06/2017 40m SSB EA4URE
04/06/2017 40m SSB EA4URE
04/06/2017 40m SSB EA4URG
05/03/2017 2m SSB EA4YR
05/03/2017 70cm SSB EA4YR
01/04/2017 2m SSB EA4YR
06/05/2017 2m SSB EA4YR
03/06/2017 2m SSB EA4YR
03/06/2017 70cm SSB EA4YR
01/07/2017 2m SSB EA4YR
05/08/2017 2m SSB EA4YR
05/08/2017 70cm SSB EA4YR
07/05/2017 2m SSB EA5AJX
01/07/2017 2m SSB EA5AJX
02/04/2017 2m SSB EA5AQB
07/05/2017 2m SSB EA5AQB
04/06/2017 40m SSB EA5ASM
04/06/2017 40m SSB EA5BK
04/06/2017 40m SSB EA5BX
04/06/2017 40m SSB EA5CHA
04/06/2017 40m SSB EA5CMP
07/05/2017 2m SSB EA5CV
05/08/2017 2m SSB EA5CV
05/08/2017 70cm SSB EA5CV
05/03/2017 2m SSB EA5DF
07/05/2017 2m SSB EA5DF
07/05/2017 70cm SSB EA5DF
06/08/2017 2m SSB EA5DF
03/06/2017 2m SSB EA5DIT
03/06/2017 70cm SSB EA5DIT
05/08/2017 2m SSB EA5DIT
05/08/2017 70cm SSB EA5DIT
01/07/2017 30m JT65 EA5DQW
04/06/2017 40m SSB EA5DVL
05/03/2017 2m SSB EA5EF
06/05/2017 2m SSB EA5EF
02/07/2017 2m SSB EA5EF
06/08/2017 2m SSB EA5EF
05/03/2017 2m SSB EA5ES
02/04/2017 2m SSB EA5ES
07/05/2017 2m SSB EA5ES
02/07/2017 2m SSB EA5ES
06/08/2017 2m SSB EA5ES
04/06/2017 40m SSB EA5ES/P
05/03/2017 2m SSB EA5EX
01/04/2017 2m SSB EA5EX
04/06/2017 2m SSB EA5EX
04/06/2017 40m SSB EA5EX
02/07/2017 2m SSB EA5EX
06/08/2017 2m SSB EA5EX
04/06/2017 40m SSB EA5EZ
04/06/2017 40m SSB EA5FGK
04/06/2017 40m SSB EA5FID
04/06/2017 40m SSB EA5FV/P
04/06/2017 40m SSB EA5FWW
04/06/2017 40m SSB EA5GXI
04/06/2017 40m SSB EA5HEP
05/03/2017 2m SSB EA5HMW
05/03/2017 70cm SSB EA5HMW
01/04/2017 2m SSB EA5HMW
02/04/2017 70cm SSB EA5HMW
06/05/2017 2m SSB EA5HMW
06/05/2017 70cm SSB EA5HMW
03/06/2017 2m SSB EA5HMW
03/06/2017 70cm SSB EA5HMW
01/07/2017 2m SSB EA5HMW
01/07/2017 70cm SSB EA5HMW
04/06/2017 40m SSB EA5HT
05/03/2017 2m SSB EA5IGO
02/04/2017 2m SSB EA5IGO
07/05/2017 2m SSB EA5IGO
02/07/2017 2m SSB EA5IGO
06/08/2017 2m SSB EA5IGO
05/03/2017 2m SSB EA5IIK
04/06/2017 40m SSB EA5IKT
06/05/2017 2m SSB EA5IQP
01/07/2017 2m SSB EA5IQP
04/06/2017 40m SSB EA5IY
06/08/2017 70cm SSB EA5JK
06/08/2017 2m SSB EA5JK
04/06/2017 40m SSB EA5KY
06/08/2017 2m SSB EA5LK
04/06/2017 40m SSB EA5ME
01/07/2017 2m SSB EA5NY
06/08/2017 2m SSB EA5NY
06/08/2017 70cm SSB EA5NY
04/06/2017 40m SSB EA5OL
04/06/2017 2m SSB EA5RCK
04/06/2017 70cm SSB EA5RCK
04/06/2017 40m SSB EA5RU
02/04/2017 2m SSB EA5TT
02/04/2017 70cm SSB EA5TT
07/05/2017 2m SSB EA5TT
07/05/2017 70cm SSB EA5TT
07/05/2017 23cm SSB EA5TT
02/07/2017 70cm SSB EA5TT
02/07/2017 2m SSB EA5TT
02/07/2017 23cm SSB EA5TT
06/08/2017 2m SSB EA5TT
06/08/2017 70cm SSB EA5TT
06/08/2017 23cm SSB EA5TT
04/06/2017 40m SSB EA5UI
04/06/2017 40m SSB EA5URL
04/06/2017 40m SSB EA5URT
04/06/2017 40m SSB EA5XC
07/05/2017 2m SSB EA6/DG3MIM
07/05/2017 70cm SSB EA6/DG3MIM
07/05/2017 23cm SSB EA6/DG3MIM
05/08/2017 2m SSB EA6/DG3MIM
05/08/2017 70cm SSB EA6/DG3MIM
04/06/2017 40m SSB EA6BE
02/04/2017 2m SSB EA6SA
06/08/2017 2m SSB EA6SA
04/06/2017 40m SSB EA6UB
03/06/2017 2m SSB EA6URA
03/06/2017 23cm SSB EA6URA
06/08/2017 2m SSB EA7AFM
04/06/2017 40m SSB EA7BY
04/06/2017 40m SSB EA7CVC
05/08/2017 2m SSB EA7DJQ
04/06/2017 40m SSB EA7DK/P
04/06/2017 20m SSB EA7DK/P
04/06/2017 2m SSB EA7DL
02/07/2017 2m SSB EA7DL
06/08/2017 2m SSB EA7DL
04/06/2017 40m SSB EA7DX
05/08/2017 2m SSB EA7EE
04/06/2017 40m SSB EA7GHI
04/06/2017 40m SSB EA7GR
04/06/2017 40m SSB EA7HDS
03/06/2017 20m SSB EA7HHL
02/07/2017 2m SSB EA7HLB
04/06/2017 40m SSB EA7HMK
05/08/2017 2m SSB EA7HX
04/06/2017 40m SSB EA7IA
04/06/2017 20m SSB EA7IE
06/05/2017 2m SSB EA7IQM
03/06/2017 2m SSB EA7IQM
01/07/2017 2m SSB EA7IQM
04/06/2017 40m SSB EA7IRI
04/06/2017 40m SSB EA7ITL
02/04/2017 40m SSB EA7JTF
04/06/2017 40m SSB EA7JTF
04/06/2017 40m SSB EA7JTT/QRP
05/08/2017 2m SSB EA7JUR
04/06/2017 40m SSB EA7LL
03/06/2017 2m SSB EA7MT
06/08/2017 2m SSB EA7MT
04/06/2017 40m SSB EA7NC
04/06/2017 40m SSB EA7NL
04/06/2017 40m SSB EA7OM
04/06/2017 40m SSB EA7OY
04/06/2017 40m SSB EA7RCU/P
04/06/2017 40m SSB EA7RV
04/06/2017 40m SSB EA7SS
04/06/2017 40m SSB EA7ST
04/06/2017 40m SSB EA7TR
04/06/2017 40m SSB EA7TS
04/06/2017 40m SSB EA7UW
04/06/2017 40m SSB EA7YT
05/08/2017 30m FT8 EA8CYL
06/08/2017 2m SSB EA8TJ
04/06/2017 40m SSB EA9PY
04/06/2017 40m SSB EA9UV
06/05/2017 2m SSB EB1ACT/P
03/06/2017 2m SSB EB1ACT/P
05/08/2017 2m SSB EB1ACT/P
06/05/2017 2m SSB EB1AO
03/06/2017 2m SSB EB1AO
01/07/2017 2m SSB EB1AO
06/08/2017 2m SSB EB1AO
04/06/2017 40m SSB EB1ASA
05/03/2017 2m SSB EB1CC
02/04/2017 2m SSB EB1CC
02/07/2017 2m SSB EB1CC
05/08/2017 2m SSB EB1CC
07/05/2017 2m SSB EB1CC/P
04/06/2017 40m SSB EB1CIC
02/07/2017 2m SSB EB1EB
05/03/2017 2m SSB EB1HRW
01/04/2017 2m SSB EB1HRW
04/06/2017 2m SSB EB1HRW
07/05/2017 2m SSB EB1IFK/P
04/06/2017 2m SSB EB1IFK/P
02/07/2017 2m SSB EB1IFK/P
06/08/2017 2m SSB EB1IFK/P
04/06/2017 40m SSB EB1ITJ/P
04/06/2017 2m SSB EB1RL
04/06/2017 40m SSB EB1WB/P
04/06/2017 40m SSB EB2CZF
02/04/2017 2m SSB EB2ESS
01/04/2017 70cm SSB EB2FJN
04/06/2017 40m SSB EB3CW
01/04/2017 2m SSB EB3DLZ
01/04/2017 70cm SSB EB3DLZ
01/04/2017 23cm SSB EB3DLZ
03/06/2017 2m SSB EB3DLZ
02/07/2017 2m SSB EB3DLZ
02/07/2017 23cm SSB EB3DLZ
05/08/2017 2m SSB EB3DLZ
05/08/2017 70cm SSB EB3DLZ
05/08/2017 23cm SSB EB3DLZ
06/05/2017 2m SSB EB3DYO/P
03/06/2017 2m SSB EB3GV
01/07/2017 2m SSB EB3GV
02/07/2017 70cm SSB EB3GV
05/08/2017 2m SSB EB3GV
06/08/2017 70cm SSB EB3GV
04/06/2017 2m FM EB3JT
05/03/2017 2m SSB EB3TR
05/03/2017 70cm SSB EB3TR
01/04/2017 2m SSB EB3TR
01/04/2017 70cm SSB EB3TR
06/05/2017 70cm SSB EB3TR
06/05/2017 2m SSB EB3TR
03/06/2017 70cm SSB EB3TR
03/06/2017 2m SSB EB3TR
01/07/2017 2m SSB EB3TR
01/07/2017 70cm SSB EB3TR
05/08/2017 2m SSB EB3TR
05/08/2017 70cm SSB EB3TR
04/06/2017 40m SSB EB4FZI
06/05/2017 2m SSB EB4GLE
03/06/2017 2m SSB EB4GLE
03/06/2017 70cm SSB EB4GLE
01/04/2017 70cm SSB EB4GLE/P
01/04/2017 2m SSB EB4GLE/P
01/04/2017 23cm SSB EB4GLE/P
04/06/2017 40m SSB EB4SM
06/05/2017 70cm SSB EB4TT
01/04/2017 2m SSB EB4TT/P
01/04/2017 70cm SSB EB4TT/P
06/05/2017 2m SSB EB4TT/P
05/08/2017 2m SSB EB4TT/P
05/08/2017 70cm SSB EB4TT/P
05/03/2017 2m SSB EB5BQC
01/04/2017 2m SSB EB5BQC
06/05/2017 2m SSB EB5BQC
03/06/2017 2m SSB EB5BQC
02/07/2017 2m SSB EB5BQC
04/06/2017 40m SSB EB5CUZ
03/06/2017 2m SSB EB5EA
05/03/2017 2m SSB EB5EEO
02/04/2017 2m SSB EB5EEO
07/05/2017 2m SSB EB5EEO
07/05/2017 70cm SSB EB5EEO
04/06/2017 2m SSB EB5EEO
04/06/2017 70cm SSB EB5EEO
02/07/2017 2m SSB EB5EEO
02/07/2017 70cm SSB EB5EEO
05/03/2017 2m SSB EB5HRX
05/03/2017 70cm SSB EB5HRX
01/04/2017 2m SSB EB5HRX
01/04/2017 70cm SSB EB5HRX
06/05/2017 2m SSB EB5HRX
06/05/2017 70cm SSB EB5HRX
03/06/2017 2m SSB EB5HRX
03/06/2017 70cm SSB EB5HRX
01/07/2017 2m SSB EB5HRX
01/07/2017 70cm SSB EB5HRX
05/08/2017 2m SSB EB5HRX
05/08/2017 70cm SSB EB5HRX
04/06/2017 40m SSB EB5RR
03/06/2017 2m SSB EB5YF
02/04/2017 2m SSB EB7BKY
06/05/2017 2m SSB EB7BKY
03/06/2017 2m SSB EB7BKY
04/06/2017 70cm SSB EB7BKY
01/07/2017 2m SSB EB7BKY
05/08/2017 2m SSB EB7BKY
06/05/2017 2m SSB EB7COL/P
03/06/2017 2m SSB EB7COL/P
01/07/2017 2m SSB EB7COL/P
06/08/2017 2m SSB EB8AYA
04/06/2017 40m SSB EC1KD
04/06/2017 40m SSB EC4JM
02/04/2017 2m SSB EC4TR
02/04/2017 23cm SSB EC4TR
02/04/2017 70cm SSB EC4TR
07/05/2017 2m SSB EC4TR
07/05/2017 70cm SSB EC4TR
07/05/2017 23cm SSB EC4TR
04/06/2017 2m SSB EC4TR
04/06/2017 70cm SSB EC4TR
02/07/2017 2m SSB EC4TR
02/07/2017 70cm SSB EC4TR
02/07/2017 23cm SSB EC4TR
06/08/2017 70cm SSB EC4TR
06/08/2017 2m SSB EC4TR
04/06/2017 40m SSB EC5ALJ
04/06/2017 40m SSB EC5CFV
02/04/2017 2m SSB EC5CIA
07/05/2017 2m SSB EC5CIA
04/06/2017 2m SSB EC5CIA
05/03/2017 2m SSB EC5CIA/P
04/06/2017 40m SSB EC7DTQ
04/06/2017 40m SSB EC7HC
06/08/2017 2m SSB EF1M
04/06/2017 40m SSB EG1AV
04/06/2017 20m SSB EG1AV
01/04/2017 2m SSB EG4URG
01/07/2017 2m SSB EG4URG
01/07/2017 70cm SSB EG4URG
05/08/2017 2m SSB EG4URG
05/08/2017 70cm SSB EG4URG
03/06/2017 40m SSB EH5SUB
05/08/2017 30m FT8 EI7IX
02/04/2017 20m JT65 ES4RLH
03/06/2017 2m SSB F0EAQ
07/05/2017 2m SSB F0FER
07/05/2017 2m SSB F1AKE
01/07/2017 2m SSB F1EHT
01/07/2017 70cm SSB F1EHT
06/05/2017 2m SSB F1FDD
07/05/2017 2m SSB F1JG
07/05/2017 70cm SSB F1JG
06/05/2017 2m SSB F1MOZ
04/06/2017 2m SSB F1MOZ
04/06/2017 70cm SSB F1MOZ
05/08/2017 23cm SSB F1MOZ
05/08/2017 2m SSB F1MOZ
05/08/2017 70cm SSB F1MOZ
07/05/2017 2m SSB F1MZQ
03/06/2017 2m SSB F1MZQ
05/08/2017 2m SSB F1MZQ
01/07/2017 2m SSB F1OMQ/P
07/05/2017 2m SSB F1PNJ
02/07/2017 2m SSB F1PNJ
07/05/2017 2m SSB F1RHS
02/07/2017 2m SSB F1RHS
02/07/2017 2m SSB F1SA
04/06/2017 2m SSB F1SOU
06/05/2017 2m SSB F1SXC
07/05/2017 2m SSB F1US
04/06/2017 2m SSB F1US
01/07/2017 2m SSB F1US
06/08/2017 2m SSB F1US
06/08/2017 2m SSB F2BJ
03/06/2017 2m SSB F2CT
05/03/2017 2m SSB F2FZ
05/03/2017 70cm SSB F2FZ
06/05/2017 2m SSB F2FZ
06/05/2017 70cm SSB F2FZ
03/06/2017 2m SSB F2FZ
03/06/2017 70cm SSB F2FZ
05/08/2017 2m SSB F2FZ
05/08/2017 70cm SSB F2FZ
07/05/2017 2m SSB F2NY
04/06/2017 40m SSB F2YT/P
02/07/2017 30m JT65 F4BKT
06/05/2017 2m SSB F4BWJ
03/06/2017 2m SSB F4BWJ
02/07/2017 2m SSB F4BWJ
05/08/2017 2m SSB F4BWJ
02/07/2017 30m JT65 F4CHB
02/07/2017 2m SSB F4CKF
07/05/2017 2m SSB F4CPS
06/05/2017 2m SSB F4CWN
03/06/2017 2m SSB F4CWN
03/06/2017 70cm SSB F4CWN
03/06/2017 2m SSB F4CWT
04/06/2017 2m SSB F4EEJ
04/06/2017 70cm SSB F4EEJ
05/08/2017 2m SSB F4EEJ
06/08/2017 70cm SSB F4EEJ
07/05/2017 2m SSB F4EEJ/P
01/07/2017 2m SSB F4EEJ/P
03/06/2017 2m SSB F4ELR
04/06/2017 40m SSB F4FQF
03/06/2017 2m SSB F4FRX
02/07/2017 30m JT65 F4GDK
06/05/2017 2m SSB F4GLX
04/06/2017 2m SSB F4GLX
01/07/2017 2m SSB F4GLX
07/05/2017 2m SSB F4HAB
07/05/2017 70cm SSB F4HAB
05/08/2017 2m SSB F4HAB
07/05/2017 2m SSB F4KJK
03/06/2017 2m SSB F4KJN
06/08/2017 2m SSB F5BHJ
06/08/2017 70cm SSB F5BHJ
03/06/2017 2m SSB F5BSB
03/06/2017 2m SSB F5DUX
06/05/2017 2m SSB F5EAN
03/06/2017 2m SSB F5GFA
07/05/2017 2m SSB F5GXX
04/06/2017 2m SSB F5GXX
03/06/2017 2m SSB F5HB
03/06/2017 70cm SSB F5HB
01/07/2017 30m JT65 F5IGF
01/07/2017 30m JT65 F5IYC
05/08/2017 2m SSB F5JGY/P
07/05/2017 2m SSB F5JJE
06/08/2017 2m SSB F5JJE
01/07/2017 2m SSB F5KFL
01/07/2017 2m SSB F5KHP
03/06/2017 2m SSB F5KSE
02/07/2017 30m JT65 F5LVR
06/08/2017 2m SSB F5ODW
02/07/2017 2m SSB F5PBC
03/06/2017 2m SSB F5PVX/P
01/07/2017 2m SSB F5PVX/P
01/07/2017 70cm SSB F5PVX/P
05/08/2017 2m SSB F5PVX/P
05/08/2017 70cm SSB F5PVX/P
03/06/2017 2m SSB F5RAG
03/06/2017 70cm SSB F5RAG
04/06/2017 2m SSB F5SGT
06/05/2017 2m SSB F5SZR
04/06/2017 2m SSB F5SZR
01/07/2017 2m SSB F5SZR
03/06/2017 2m SSB F5TRO
03/06/2017 2m SSB F6APE
02/07/2017 2m SSB F6APE
01/07/2017 2m SSB F6AWU
05/03/2017 2m SSB F6BTX
07/05/2017 2m SSB F6BTX
07/05/2017 70cm SSB F6BTX
03/06/2017 2m SSB F6BTX
01/07/2017 2m SSB F6BTX
03/06/2017 2m SSB F6BYJ
06/05/2017 2m SSB F6CIS
05/08/2017 2m SSB F6CIS
05/08/2017 70cm SSB F6CIS
05/08/2017 23cm SSB F6CIS
02/07/2017 2m SSB F6DBA
07/05/2017 2m SSB F6DFI
01/07/2017 30m JT65 F6DJW
03/06/2017 2m SSB F6DZO
06/08/2017 2m SSB F6DZR
06/08/2017 70cm SSB F6DZR
02/07/2017 2m SSB F6ECS
03/06/2017 2m SSB F6ETU
05/08/2017 2m SSB F6FGR
03/06/2017 2m SSB F6FZS
01/07/2017 2m SSB F6FZS/P
05/08/2017 2m SSB F6FZS/P
05/03/2017 2m SSB F6GLJ
06/05/2017 2m SSB F6GPT
03/06/2017 2m SSB F6GPT
07/05/2017 2m SSB F6GTH
03/06/2017 2m SSB F6GTH
02/07/2017 2m SSB F6HTJ
02/07/2017 2m SSB F6HZZ
02/07/2017 2m SSB F6IFX
02/07/2017 2m SSB F6IHY
06/05/2017 2m SSB F6IQK
03/06/2017 2m SSB F6KEH
03/06/2017 70cm SSB F6KEH
01/07/2017 2m SSB F6KHS/P
03/06/2017 70cm SSB F6KHT
03/06/2017 2m SSB F6KHT/P
07/05/2017 2m SSB F6KKA
05/08/2017 2m SSB F6KKA
03/06/2017 2m SSB F6KLO/P
03/06/2017 70cm SSB F6KLO/P
03/06/2017 2m SSB F6KNB
03/06/2017 70cm SSB F6KNB
05/03/2017 2m SSB F8BBR
06/05/2017 2m SSB F8BBR
03/06/2017 2m SSB F8BBR
05/08/2017 2m SSB F8BBR
01/07/2017 2m SSB F8KHB/P
02/07/2017 2m SSB F8VNU
04/06/2017 20m SSB G0FYX
06/08/2017 30m FT8 G0LCQ
02/07/2017 30m JT65 G0PCF
01/04/2017 30m JT65 G1YEF
02/07/2017 30m JT65 G8ZSG
04/06/2017 40m SSB HA0LG
02/07/2017 30m JT65 HA7JIV
03/06/2017 2m SSB IC8BNR
01/04/2017 80m JT65 IC8FJX
04/06/2017 40m SSB IK1DFH
04/06/2017 40m SSB IK1GPG
01/04/2017 30m JT65 IK3FUS
03/06/2017 2m SSB IK7LMX
03/06/2017 70cm SSB IS0BRQ
05/08/2017 2m SSB IS0BRQ
05/08/2017 70cm SSB IS0BRQ
06/08/2017 2m SSB IS0BSR
01/07/2017 30m JT65 IS0EQP
02/07/2017 30m JT65 IU1GDK
01/07/2017 30m JT65 IU4ASI
01/07/2017 30m JT65 IV3IIM
04/06/2017 40m SSB IW2BNA
04/06/2017 40m SSB IW5AB/P
01/07/2017 30m JT65 IZ1HCS
03/06/2017 40m SSB IZ2ZQQ/P
04/06/2017 40m SSB IZ5JMZ
03/06/2017 2m SSB IZ7BWZ
02/04/2017 20m JT65 IZ8GUU
05/08/2017 30m FT8 JA3FYC
01/07/2017 30m JT65 JE2PMC
05/08/2017 30m FT8 JH7FMJ
01/07/2017 30m JT65 LA1PHA
01/04/2017 30m JT65 LY3BG
03/06/2017 2m SSB LZ1JH
03/06/2017 2m SSB LZ1NAG
03/06/2017 2m SSB LZ1ZC
03/06/2017 2m SSB LZ1ZX
01/04/2017 80m JT65 LZ2RR
03/06/2017 2m SSB LZ2YO
03/06/2017 2m SSB LZ2ZY
03/06/2017 2m SSB LZ5D
03/06/2017 2m SSB LZ5GM
03/06/2017 2m SSB LZ6T
03/06/2017 2m SSB LZ7C
03/06/2017 2m SSB LZ9A
02/07/2017 30m JT65 M0GBK
03/06/2017 20m SSB M0NPT
05/08/2017 30m FT8 M0TRJ
05/08/2017 20m FT8 OE3ODW
01/04/2017 30m JT65 OE4RGC
04/06/2017 40m SSB OK1ES/P
02/04/2017 30m JT65 OK8LEO
04/06/2017 40m SSB OM1AX
01/04/2017 80m JT65 OM5XX
01/07/2017 30m JT65 OM8GT
04/06/2017 40m SSB ON4ON
01/04/2017 30m JT65 OZ1CCM
02/04/2017 30m JT65 OZ7D
01/07/2017 30m JT65 R2PA
02/04/2017 20m JT65 R4AC
01/07/2017 30m JT65 R6LCG
01/04/2017 30m JT65 RA3RJH
01/04/2017 80m JT65 RA6WF
01/07/2017 30m JT65 RA9CUU
02/07/2017 30m JT65 RN6HGN
05/08/2017 20m FT8 RV6AGB
01/07/2017 30m JT65 RW9CC
02/07/2017 30m JT65 S56CKU
01/07/2017 30m JT65 S57RW
02/04/2017 20m JT65 SM6BZV
02/07/2017 30m JT65 SP1TMH
05/08/2017 30m FT8 SP4CJA
04/06/2017 40m SSB SP6ARA
06/08/2017 30m FT8 SP6ECQ
04/06/2017 40m SSB SP6LTI
02/07/2017 30m JT65 SP6ORY
06/08/2017 30m FT8 SQ9HZM
02/07/2017 30m JT65 SQ9OH
03/06/2017 2m SSB SV1CNS
03/06/2017 2m SSB SV1DH
03/06/2017 2m SSB SV2BWY
03/06/2017 2m SSB SV2FPI
03/06/2017 2m SSB SV6KRW
03/06/2017 2m SSB TA1BM
03/06/2017 2m SSB TA1D
04/06/2017 2m SSB TM2D
03/06/2017 2m SSB TM2OP
03/06/2017 70cm SSB TM2OP
01/07/2017 2m SSB TM50KOK
04/06/2017 2m SSB TM5G
02/07/2017 30m JT65 TM9MC
01/07/2017 30m JT65 UA3ALE
02/04/2017 30m JT65 UA4PT
01/04/2017 80m JT65 UX2IB
01/04/2017 80m JT65 VU3WEW
02/04/2017 20m JT65 YO6UO
03/06/2017 2m SSB YT5W
03/06/2017 2m SSB Z32KF
03/06/2017 2m SSB Z37CEF